Logotyp för The Planner, företagets namn med stora bokstäver i svart med en röd bock-markör till höger.

ekonomi - projektledning - virtuell assistent

Q&A Cirkel med rödbockmarkör

Här finner ni frågor och svar som kan hjälpa er i er dagliga verksamhet. Vi jobbar ständigt med att fylla på och utveckla vår Q&A för att ni snabbt och lätt ska hitta svaren på era vanligaste frågor.

Får jag ta parkeringsbot som en kostnad på företaget?


Nej! En parkeringsbot är alltid en privat kostnad som dras på lönen eller på avräkningskonto.

Vad betyder avdragsgill?


Att något är avdragsgillt betyder att du kan dra en kostnad på företagets resultat. När du ”drar av” något på företagets resultat minskas vinsten.

Du får endast dra av en kostnad på företagets resultat om det är förenligt med företagets verksamhet.

Vad innebär representation?


En kort fråga med ett långt svar. Vi kommer svara djupare på denna frågan men börjar med att representation innebär en utgift som gynnar din verksamhet.

Representation är det som utgör ett naturligt led i affärshandlingar eller vid personalvård. Representation kan vara en fika, lunch, middag, teaterbesök eller liknande som du gör för din verksamhets skull. Det finns avdragsgill och ej avdragsgill representation.

Vad innebär Enskild firma respektive AB?


Ett par skillnader mellan Enskild firma och AB är att i Enskild firma så är det du som privatperson som har har ansvar för alla skulder i företaget. Om du däremot äger ett AB så är har du bara personligt betalningsansvar vid vissa tillfällen, som t.ex. vid en konkurs/likvidation.

När du driver ett AB anses du vara anställd i företaget och har därmed rätt att ge friskvårdsbidrag och julklapp till dig själv precis som till dina anställda. När du driver en Enskild firma så anses du inte vara anställd och kan därför inte ta ut t.ex. friskvårdsbidrag eller julklapp.

Ska jag välja månads-, kvartal- eller årsmoms?


Vi rekommenderar månadsmoms till företag med en omsättning på över 200k/mån samt till företag, oavsett storlek, som använder omvänd moms. Detta för att sprida ut betalningarna under året och för bättre likviditet.

Till resterande, lite mindre företag föreslår vi kvartalsmoms, så har de koll men slipper en stor klumpsumma. Vi rekommenderar faktiskt aldrig årsmoms!

Kan vi ta kostnaden för en fika på företaget?


Om ni ska ta en fika inom företaget eller med en kund kan ni ta hela summan som avdragsgill kostnad om totalsumman per person inte överstiger 60kr exkl. Moms.

På kvittot är det viktigt att man skriver vilka som varit med på fikan samt företaget/företagens namn.